Wspomnienia z okazji Jubileuszu 35-lecia Chóru PB. Więcej...

Wspomnienia z okazji Jubileuszu 30-lecia Chóru PB. Poczytaj...

Nasz fanpage na Facebooku. Zobacz...

Historia

Chór Politechniki Białostockiej powstał w 1977 r. Jako zespół męski pod dyrekcją Zofii Hamerlak-Gładyszewskiej. Już po kilku latach istnienia rozpoczął występy zagraniczne, m.in. w Bułgarii, na Litwie, we Francji. Działalność Chóru została w 1981 r. zawieszona. W 1983 r. Zespół reaktywowano, a jego brzmienie zostało wzbogacone o głosy żeńskie. Kierownictwo objęła Violetta Bielecka. W ciągu pierwszych lat współpracowała z nią Ligia Hnidec. Zespół doskonalił swoje umiejętności podczas warsztatów chóralnych w Kraśniku i Bydgoszczy, Passau (Niemcy). Oprócz publiczności polskiej wysoki poziom artystyczny Chóru miała okazję podziwiać również publiczność festiwali na Litwie, w Niemczech, Czechosłowacji, Francji i Anglii. W sezonie artystycznym 1987-88 Zespół współpracował z Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, przy inscenizacji opery "Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogusławskiego". Sztuka zdobyła I miejsce w plebiscycie na najlepsze przedstawienie roku i cieszyła się ogromną popularnością, o czym świadczyło uznanie widzów i krytyki. W latach 1988-90 kolejno Chórem Politechniki dyrygowali: Zbigniew Zając i Elżbieta Klemensowicz. W 1991 roku stanowisko dyrektora objęła Ewa Barbara Rafałko. Pod jej kierownictwem Zespół brał udział we wspólnych przedsięwzięciach białostockiego środowiska muzycznego, a także koncertował na Litwie i Białorusi. Od grudnia 1997 roku Chórem kieruje Wioletta Miłkowska. Repertuar Chóru rozszerzył się o formy wokalno-instrumentalne (Mozart, Haendel, Schubert, Vivaldi). Pod kierownictwem Wioletty Miłkowskiej Chór wykonał, w ramach obchodów 20-lecia swego istnienia, dzieło oratoryjne - Mszę G-dur Franciszka Schuberta. Zespół koncertował w regionie podczas Dni Papieskich, Dni Białegostoku, brał udział w Festiwalu Pieśni Religijnej oraz przygotowywał oprawę wokalną pielgrzymki Papieża w Drohiczynie w 1999 r. W październiku 1999 roku Chór koncertował także w Pradze. W grudniu 1999 roku zespół był jednym z wykonawców Koncertu Oratoryjnego Wolfganga Amadeusza Mozarta MISSA BREVIS F-DUR KV 192, który odbył się w Bazylice Katedralnej w Białymstoku w ramach obchodów 50-lecia Politechniki Białostockiej. Ogromnym osiągnięciem było wydanie pierwszej płyty CD w 1999 roku. Śpiewacy ponadto brali udział w warsztatach wokalnych, koncertach zagranicznych w Czechach i Kanadzie, Wlk. Brytanii (na zaproszenie chórów lub uniwersytetów).

Carmina Burana
koncert w Petresburgu
koncert chórów m. bałtyckiego
rekrutacja do Chóru PB
koncert beethoven