Wspomnienia z okazji Jubileuszu 35-lecia Chóru PB. Więcej...

Wspomnienia z okazji Jubileuszu 30-lecia Chóru PB. Poczytaj...

Nasz fanpage na Facebooku. Zobacz...

W. A. Mozart - Missa brevis F-dur KV 192

Mozart

Kyrie

Gloria

Credo

Sanctus /Odtwórz/

Benedictus

Agnus Dei /Odtwórz/

Agnus Dei (bis)

 

Partie solowe: Katarzyna Trylnik - sopran, Anna Radziejewska - alt, Piotr Rafałko - tenor, Jarosław Bręk - bas. dyrygent - Wioletta Miłkowska. Nagranie zrealizowane 30 listopada 1999 r. przez Radio Bialystok w Bazylice Mniejszej NMP w Bialymstoku.

Carmina Burana
koncert w Petresburgu
koncert chórów m. bałtyckiego
rekrutacja do Chóru PB
koncert beethoven